Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu znajdującego się na stronie internetowej www.zywiec-zdroj-sklep.pl („Sklep”).

 

§1. Sprzedawcą jest firma Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, NIP: 588-198-17-03, REGON: 192749128 („Sprzedawca”). Magazyn Sprzedawcy mieści się w Szemudzie przy ul. Innowacji 3. Abonentem domeny www.zywiec-zdroj-sklep.pl jest Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Cięcina („Żywiec Zdrój”). Administratorem strony internetowej Sklepu jest Żywiec Zdrój.

 

§2. Oferta Sklepu przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.

 

§3. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.

 

§4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze Sklepu są:

 1. Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, NIP: 588-198-17-03, REGON: 192749128;

 2. Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Cięcina, KRS: 0000027034; NIP 553-001-67-38.

Każdy z administratorów jest niezależnym administratorem danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkowników Sklepu znajdują się w Polityce prywatności.

 

§5. Zamówienia, przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w zamówieniach wynikające z podania przez użytkownika Sklepu błędnych lub niepełnych danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

§6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce dostawa. Towar zostanie dostarczony w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności od konsumenta. Dostawa realizowana kurierem na terenie Polski.

Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar.

Zgodnie z art. 535 kc oraz art. 471 kc w przypadku nieodebrania przez konsumenta przesyłki, konsument zobowiązany jest ponieść koszty:

 • przesyłki na trasie sklep-konsument - 12 PLN za każde rozpoczęte 30 kg wagi przesyłki,

 • koszt przesyłki zwrotnej na trasie konsument-sklep: 12 PLN za każde rozpoczęte 30 kg wagi przesyłki.

 

§7. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Dodomku.pl, ul. Innowacji 3, 84-217 Szemud lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres info@dodomku.pl, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Dodomku.pl

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski

ul. Innowacji 3

84-217 Szemud

info@dodomku.pl

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ………………..

 2. ………………..

 3. ………………..

itd.

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) - niepotrzebne skreślić.

 

Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Sprzedawcy, ul. Innowacji 3, 84-217 Szemud, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.

 

§8. Zwrot środków dla Kupującego następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej z zakupionymi produktami.

 

§9. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

§10. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu prosimy o złożenie reklamacji. Reklamacje przyjmowane są przez formularz dostępny w zakładce Kontakt, telefonicznie pod nr tel. +48 58 66 007 66, a także drogą e-mail pod adresem info@dodomku.pl - termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.

 

W przypadkach szczególnych np. rozpatrzenie reklamacji uzależnione od informacji lub decyzji uzyskanych od podwykonawców związanych z realizacją zamówienia - np. firm kurierskich - termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.

 

Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

 

§11. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.zm.).

 • Kurier

  Skorzystaj z dostawy kurierskiej na terenie Polski.
 • Bezpieczna płatność

  Zapewniamy najwyższą technologię zabezpieczeń płatności.
 • Kontakt

  Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora.