Terms of Service

Regulamin sklepu  znajdującego się na stronie internetowej www.zywiec-zdroj-sklep.pl („Sklep”).


§ 1. Sprzedawcą jest firma Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, NIP: 588-198-17-03, REGON: 192749128 („Sprzedawca”). Magazyn Sprzedawcy mieści się w Szemudzie przy ul. Innowacji 3. Abonentem domeny www.zywiec-zdroj-sklep.pl jest Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Cięcina („Żywiec Zdrój”). Administratorem strony internetowej Sklepu jest Żywiec Zdrój.

§ 2. Oferta Sklepu przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.


§ 3. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.


§ 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze Sklepu są:

1. Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, NIP: 588-198-17-03, REGON: 192749128;

2. Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Cięcina, KRS: 0000027034; NIP 553-001-67-38.

Każdy z administratorów jest niezależnym administratorem danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkowników Sklepu znajdują się w Polityce prywatności.


§ 5. Zamówienia, przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w zamówieniach wynikające z podania przez użytkownika Sklepu błędnych lub niepełnych danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.


§ 6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce dostawa. Towar zostanie dostarczony w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności od konsumenta. Dostawa realizowana kurierem na terenie Polski.

Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Dodomku.pl, ul. Innowacji 3, 84-217 Szemud lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres info@dodomku.pl, w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski
ul. Innowacji 3
84-217 Szemud
info@dodomku.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Sprzedawcy, ul. Innowacji 3, 84-217 Szemud, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.

§ 7. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.


§ 8. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu prosimy o złożenie reklamacji. Reklamacje przyjmowane są przez formularz dostępny w zakładce Kontakt, telefonicznie pod nr tel. +48 58 66 007 66, a także drogą e-mail pod adresem info@dodomku.pl  - termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.

Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.


§ 9. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r.

 


  • Kurier

    Skorzystaj z dostawy kurierskiej na terenie Polski.
  • Bezpieczna płatność

    Zapewniamy najwyższą technologię zabezpieczeń płatności.
  • Kontakt

    Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora.